Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-16:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-15:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


Głogów e-kalendarz, wydarzenia


Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG

Inwestycje w Gminie Kotla - film na youtube

Gmina Kotla 2010-2013 - film na youtube

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna Projekty UE 2014-2020 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Pomoce dydaktyczne wzbogaciły szkoły w ramach projektu „Magii nauki”

Pomoce dydaktyczne wzbogaciły szkoły w ramach projektu „Magii nauki”

UNIA EUROPEJSKA - EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
środa, 03 stycznia 2018 14:38
-
altW listopadzie oraz w grudniu zostały dokonane zakupy pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Magia nauki”. Zakupione pomoce wzbogacą prowadzone zajęcia dydaktyczne, kółka zainteresowań oraz specjalistyczne w szkole podstawowej i gimnazjalnej w Kotli.

Do zajęć specjalistycznych w ramach indywidualizacji pracy z uczniem zakupiono wiele gier i puzzli edukacyjnych, pomocy usprawniających motorykę ciała, zręcznościowych oraz wspierających rozwój psychoruchowy czy pomocy logopedycznych. Wszystkie pomoce przystosowane są dla najmłodszych uczniów szkoły – dla klas 1-3 i pomagają w jak najprzyjemniejszy i ciekawy sposób zniwelować zdiagnozowane problemy. Dzieci ćwiczą poprzez zabawę i nawet nie wiedzą, że w ten sposób się uczą.

Dla starszych uczniów zakupiono wyposażenie pracowni przedmiotowych; matematyczno – przyrodniczych i do zajęć angielskiego. Są to np. gry dydaktyczne, magnetyczne przybory tablicowe, zestawy preparatów mikroskopowych, globusy, mapy, przewodniki przyrodnicze, atlasy. W gimnazjum są to m.in.: model serca, modele do budowania cząsteczek, tellutium czyli model przedstawiający wzajemne relacje Ziemi, Księżyca i Słońca, generator van de Graaffa czy maszyna elektrostatyczna. W zakupach znalazło się również wiele podręczników, map i przewodników. Do pracowni językowych zakupiono gry językowe, programy na tablice interaktywne, podręczniki, książki i słowniki.

Do Szkolnego Punktu Informacji i Kariery zakupiono materiały biurowe, które wspomogą prowadzenie zajęć. Każde dziecko będzie miało założone swoje portfolio gdzie będzie „wpinało” uwagi dotyczące swoich mocnych stron, tak aby przygotować uczniów na rynek pracy.

Do końca grudnia na wspomniane zakupy wydatkowano kwotę blisko 46 tysięcy złotych.

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli wraz ze Szkołą Filialną w Chociemyśli  i Gimnazjum Gminnego im. Zagłębia Miedziowego w Kotli będą korzystać przez dwa lata z projektu pn. „Magia nauki”. Zajęcia dostosowano do potrzeb uczniów tak aby w przyszłości  podnieść ich kluczowe kompetencje z nauk matematyczno – przyrodniczych, angielskiego oraz cyfrowe. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mają zapewnione zindywidualizowane wsparcie specjalistyczne tj. logopedyczne, korekcyjno – kompesacyjne, socjoterapeutyczne czy z psychologiem specjalnym. Grupy są małe – od zajęć indywidualnych do maksymalnie 8-10 osób w grupie, tak aby zajęcia były jak najbardziej efektywne.

Obecnie z zajęć korzysta 239 uczniów z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego i Gimnazjum Gminnego w Kotli.

Projekt pn. „Magia nauki” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, poddziałanie: 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej i współfinansowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Całkowita wartość projektu to kwota 48 835,62 zł, w tym kwota dofinansowania 615 660,62 zł.

alt