Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-16:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-15:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


Głogów e-kalendarz, wydarzenia


Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG

Inwestycje w Gminie Kotla - film na youtube

Gmina Kotla 2010-2013 - film na youtube

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna Projekty

Projekty UE

Budowa kanalizacji w Sobczycach

czwartek, 25 kwietnia 2013 13:37
 
 
Trwają prace budowlane z wykopami na zadaniu inwestycyjnym pn. „Sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Sobczycach i Krzekotówku” wzdłuż drogi wojewódzkiej nr319 na odcinku Moszowice – Sobczyce.
Zadanie będzie prowadzone w dwóch etapach, a planowany termin zakończenia robót 30.09.2014 r.
Więcej…
 

Pozyskano środki na przebudowę drogi gminnej Kozie Doły – Ceber

piątek, 12 kwietnia 2013 11:37
 
alt    alt 
W 2013 r. zostanie przebudowana nawierzchnia drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Kozie Doły – Ceber. Realizacja tej inwestycji będzie możliwa dzięki pozyskanym przez Gminę Kotla środkom z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.
Więcej…
 

Budowa kanalizacji w Sobczycach

piątek, 29 marca 2013 11:51


Rozpoczęły się roboty budowlane z wykopami na zadaniu inwestycyjnym pn. „Sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Sobczycach i Krzekotówku”. Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych WOJTBUD z Rawicza rozpoczął prace wzdłuż drogi wojewódzkiej nr319 na odcinku Moszowice – Sobczyce.
Więcej…
 

Nowy folder promocyjny o Gminie Kotla

piątek, 22 marca 2013 11:22
alt
 Mamy już nowy folder promocyjny. W folderze znajdują się takie informacje jak: ogólna charakterystyka gminy, opis istniejących zasobów przyrodniczych, zabytków oraz historia gminy. Przedstawione są także istniejące zasoby związane z mieszkańcami, wydarzeniami kulturalnymi, oświatą i sportem. Opisano także specyfikę regionu oraz perspektywy rozwoju gminy.
Więcej…
 

Złożono wniosek na remont świetlicy wiejskiej w Kotli

wtorek, 12 marca 2013 11:53
alt
W lutym br. Gmina Kotla złożyła wniosek w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”  ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego na „Remont sali wiejskiej w Kotli”. W ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie do 50 % kosztów kwalifikowalnych, jednak  nie więcej niż 30 tys. zł.
Planowany koszt zadania wynosi 59.966,11 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie w kwocie 29.998 zł.
Zakres zadania obejmuje m.in.: remont dachu, wymianę stolarki drzwiowej, remont pomieszczeń WC, wymianę posadzki w holu, wymianę oświetlenia w sali głównej, a także malowanie pomieszczeń. Obecnie wniosek jest oceniany w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

 

Trwają prace przygotowawcze

piątek, 08 marca 2013 09:19
alt
altWykonawca Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych WOJTBUD z Rawicza przygotowuje się do rozpoczęcia prac związanych z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sobczyce. Na plac budowy przywieziono już sprzęt i materiały niezbędne do rozpoczęcia robót. Aktualnie trwają prace rozpoznawcze terenu.
Przypomnijmy zadanie będzie prowadzone w dwóch etapach, a planowany termin zakończenia robót 30.09.2014 r.
Zakres inwestycji obejmuje:
- Sobczyce – 5120,12 m (kanalizacja) i 794,56 m (sieć wodociągowa);
- Krzekotówek – 5528,82 m (kanalizacja) i 1024,25 m (sieć wodociągowa)
- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kotli.
Całkowita wartość zadania wynosi 4.489.962,80 zł, w tym 2.604.033,00 zł stanowi dofinansowanie pozyskane przez Gminę ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 

Zawarto umowę na remont świetlicy w Głogówku

środa, 27 lutego 2013 08:23
  
W dniu 26.02.2013 r. Gmina Kotla podpisała umowę i przekazała plac budowy wybranemu w przetargu nieograniczonym Wykonawcy Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu „RISET” z Wilkowic na zadanie „Przebudowa dachu i remont budynku świetlicy wiejskiej w Głogówku wraz z zagospodarowaniem terenu”.
Więcej…
 

Wybrano wykonawcę na remont świetlicy wiejskiej w Głogówku

wtorek, 19 lutego 2013 10:52
  
W dniu 18 lutego 2013 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na  realizację zadania „Przebudowa dachu i remont budynku świetlicy wiejskiej w Głogówku wraz z zagospodarowaniem terenu” wybrano wykonawcę Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „RISET” z Wilkowic z ceną ofertową 456.791,91 zł. W najbliższych dniach zostanie podpisana umowa.  Planowany termin zakończenia robót budowlanych 20.05.2013 r.
Więcej…
 

Kolejna świetlica wiejska będzie odnowiona

poniedziałek, 28 stycznia 2013 11:42
alt
Dnia 18.01.2013 r. ogłoszono przetarg na „Przebudowę dachu i remont budynku świetlicy wiejskiej w Głogówku wraz z zagospodarowaniem terenu”.
Więcej…
 

Złożono nowe wnioski o dofinansowanie

piątek, 11 stycznia 2013 08:48

Dnia 09.01.2013 r. Gmina Kotla złożyła dwa wnioski o przyznanie pomocy na projekty pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i doposażenie boiska sportowego w Kotli”  oraz „Wymiana nawierzchni chodnika w miejscowości Chociemyśl”.
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 14