Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-16:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-15:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


Głogów e-kalendarz, wydarzenia


Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG

Inwestycje w Gminie Kotla - film na youtube

Gmina Kotla 2010-2013 - film na youtube

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna Projekty

Projekty UE

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kotla

środa, 07 października 2015 11:30
alt
 
Gmina Kotla posiada już plan gospodarki niskoemisyjnej. Strategiczny dokument wyznaczający główne cele i kierunki działań w zakresie poprawy jakości powietrza, efektywności energetycznej i ograniczenia emisji zanieczyszczeń został przyjęty na sesji Rady Gminy Kotla w dniu 30 września 2015 r. (uchwała nr XIII/54/15).
Opracowany dokument pozwoli zaplanować na najbliższe lata działania na rzecz zrównoważonego energetycznie i ekologicznie rozwoju gminy oraz ochrony i poprawy jakości powietrza. Plan gospodarki niskoemisyjnej jest niezbędnym dokumentem przy aplikowaniu o środki unijne w perspektywie 2014-2020.
Więcej…
 

Szkolili pracowników na temat planu gospodarki niskoemisyjnej

środa, 16 września 2015 09:02
alt
 
W dniu 15 września 2015 r. w Urzędzie Gminy Kotla odbyło się szkolenie dotyczące problematyki związanej z tworzeniem i wdrażaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
Przypomnijmy Gmina Kotla pozyskała środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kotla. Wykonawcą planu jest Sebastian Kulikowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą EKO-TEAM w Zgorzelcu. Zakres umowy obejmuje również przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Urzędu Gminy Kotla dotyczącego problematyki związanej z tworzeniem i wdrażaniem takiego planu.
Więcej…
 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KOTLA

środa, 19 sierpnia 2015 13:57
alt


OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu projektu dokumentu pn. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kotla wraz z Prognozą oddziaływania projektu dokumentu na środowisko.

  więcej 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KOTLA

wtorek, 28 lipca 2015 10:29
alt

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektu „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kotla” oraz ...

alt obwieszczenie.pdf
 

Zakończono realizację 3 inwestycji drogowych

poniedziałek, 06 lipca 2015 14:24
alt
 
Zakończono realizację 3 inwestycji drogowych. Na drodze dojazdowej do gruntów rolnych Skidniów-Pękoszów na odcinku 1,25 km wykonano nową nawierzchnię tłuczniową. Wykonawcą zadania była firma BRUK-ART Wojciech Wojciechowski z Jaczowa. Całkowita wartość zadania wyniosła 117.220,65 zł. Na realizację zadania Gmina pozyskała środki z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 113.253,65 zł.
Więcej…
 

Zakończono budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Sobczycach i Krzekotówku

czwartek, 02 lipca 2015 13:01
alt
 
Z końcem maja br. zakończono inwestycję „Sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Sobczycach i Krzekotówku”. Inwestycja prowadzona była w dwóch etapach, a jej zakres obejmował:
- Sobczyce – 4.773,35 m (kanalizacja) i 794,46 m (sieć wodociągowa);
- Krzekotówek – 4.661,34 m (kanalizacja) i 900,01 m (sieć wodociągowa)
- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kotli.
Więcej…
 

Ceber-Kozie Doły droga dojazdowa do gruntów rolnych

środa, 10 czerwca 2015 13:35
logo dolny lsk gmina

Rozpoczęły się roboty na zadaniu „Ceber-Kozie Doły droga dojazdowa do gruntów rolnych”. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z Głogowa.
Więcej…
 

Przebudują dwie kolejne drogi gminne

piątek, 22 maja 2015 09:36
altPrzedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z Głogowa zajmie się również przebudową dwóch dróg gminnych tj. w miejscowości Skidniów i ul. Krótkiej w Kotli.
 
Więcej…
 

Wybrano wykonawców na przebudowę dwóch dróg

piątek, 22 maja 2015 09:30
altWybrano już wykonawców na przebudowę dwóch dróg dojazdowych do gruntów rolnych Ceber-Kozie Doły oraz Skidniów-Pękoszów.
Więcej…
 

Otrzymali certyfikaty

czwartek, 14 maja 2015 07:47
altKursy z języka angielskiego i z zakresu obsługi komputera dobiegły końca. Na ostatnim spotkaniu kursanci otrzymali certyfikaty ukończenia kursu, które poprzedzone były egzaminem sprawdzającym zdobytą wiedzę. Były również podziękowania i kwiaty dla prowadzących zajęcia. 
 
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 14