Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-16:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-15:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


Głogów e-kalendarz, wydarzenia


Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG

Inwestycje w Gminie Kotla - film na youtube

Gmina Kotla 2010-2013 - film na youtube

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna Projekty >>>Zakończone >Gospodarka niskoemisyjna Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kotla

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kotla

środa, 07 października 2015 11:30
-
alt
 
Gmina Kotla posiada już plan gospodarki niskoemisyjnej. Strategiczny dokument wyznaczający główne cele i kierunki działań w zakresie poprawy jakości powietrza, efektywności energetycznej i ograniczenia emisji zanieczyszczeń został przyjęty na sesji Rady Gminy Kotla w dniu 30 września 2015 r. (uchwała nr XIII/54/15).
Opracowany dokument pozwoli zaplanować na najbliższe lata działania na rzecz zrównoważonego energetycznie i ekologicznie rozwoju gminy oraz ochrony i poprawy jakości powietrza. Plan gospodarki niskoemisyjnej jest niezbędnym dokumentem przy aplikowaniu o środki unijne w perspektywie 2014-2020.
 
Przypomnijmy w grudniu 2013 r. Gmina Kotla złożyła wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kotla w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Konkurs nr 2/POIiŚ/9.3/2013). Wniosek uzyskał dofinansowanie i  30.12.2014 r. Gmina podpisała umowę o dofinansowanie projektu.

Wykonawcą programu był Sebastian Kulikowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą EKO-TEAM  przy ul. Poniatowskiego 20/14, 59-900 Zgorzelec.
Całkowita wartość projektu wynosi 15 865,77 zł, w tym 13 485,90 zł (85%) pozyskane środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.
 
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kotla

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko