Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-16:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-15:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

UWAGA WAŻNE

poniedziałek, 23 marca 2020 13:01
 

Informacja ws. zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych

poniedziałek, 30 marca 2020 14:11

Pierwszy tydzień ferii z GOKiS-em

wtorek, 09 lutego 2010 12:50
-

 Za nami pierwszy tydzień ferii zimowych. Zajęcia w GOKiS odbywają się 6 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 20:00 oraz w soboty w godzinach 16:00 – 20:00.

Więcej…
 

Obwieszczenie

wtorek, 02 lutego 2010 02:00
-

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek: EnergiiPro S.A. O/Legnica, ul. Partyzantów 21, 59-220 Legnica w imieniu której działa Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowe ELprojekt Sp. z o.o., ul. Wolbromska 92A, 60-167 Poznańw sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej: budowę linii napowietrznej nN-0,4 kV dla zasilania budynków jednorodzinnych, działki nr 1320/7, 1320/8, 1320/2, 1005, 1006 obręb Kotla, Gmina Kotla.

Zobacz obwieszczenie w formacie pdf.

 

Obwieszczenie

piątek, 29 stycznia 2010 16:18
-

Zgodnie z art. 63 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) w związku z §3 ust 1 pkt 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz ...
Czytaj całość

 

Informacja

czwartek, 28 stycznia 2010 21:59
-

   Image       Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania za pośrednictwem Biura Zarządu Stowarzyszenia
Informuje o posiedzeniu Rady zwołanym w celu oceny zgodności złożonych wniosków z Lokalną Strategią Rozwoju oraz ich oceny pod względem spełniania lokalnych kryteriów wyboru. 
Czytaj całość     *.pdf

 

Informacja w sprawie przeniesienia Składnicy Akt Agencji Nieruchomości Rolnych

czwartek, 28 stycznia 2010 12:40
-

     Administracja Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa w Legnicy, działając w imieniu Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego we Wrocławiu uprzejmie informuje,

Więcej…
 

Obwieszczenie

czwartek, 28 stycznia 2010 12:17
-

    Zgodnie z art.64 ust.1 pkt 1,ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczestwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz 1227 z pózn. zm.), w związkuz art. 49 ustawy 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 200 r. Nr 98, poz 1071  z pózn. zm.) zawiadamiam, 
Czytaj całość    *.pdf

 

Dzień Babci i Dziadka w przedszkolu

wtorek, 26 stycznia 2010 11:46
-

ImageDnia 22 stycznia 2010r. z okazji dnia Babci i Dziadka Przedszkolaki z Przedszkola Publicznego w Kotli przygotowały „Jasełka” na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli.

Więcej…
 

Ferie z GOKiS-em

wtorek, 26 stycznia 2010 09:58
-

ImageGminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli zaprasza dzieci i młodzież do miłego i aktywnego spędzenia czasu podczas ferii szkolnych.
Czytaj całość     *.pdf

 

Ogłoszenie o przetargu

poniedziałek, 25 stycznia 2010 15:13
-

Wójt Gminy Kotla ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Gminie Kotla.
Czytaj całość    *.pdf

 

Ogłoszenie o przetargu

poniedziałek, 25 stycznia 2010 15:08
-

Wójt Gminy Kotla ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Gminie Kotla. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Kotla w dniu 02 marca 2010r. o godz. 10:00. 
Czytaj całóść    *.pdf

 
<< pierwsza < poprzednia 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 następna > ostatnia >>