Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-16:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-15:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


Głogów e-kalendarz, wydarzenia


Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG

Inwestycje w Gminie Kotla - film na youtube

Gmina Kotla 2010-2013 - film na youtube

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

Czyste powietrze - wymień swój piec

środa, 19 września 2018 12:55
alt
 
Informujemy mieszkańców Gminy Kotla, że ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Wnioski (w formie elektronicznej lub papierowej) należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w terminie od 19 września 2018 r. od godz. 8.00. do 30 czerwca 2029 r. do godz. 24.00.
Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.
W ramach programu „Czyste powietrze” można starać się o dotację, pożyczkę, dotację lub/i pożyczkę m. in. na:
Więcej …
 

A P E L

piątek, 21 września 2018 07:31
alt                                                                               Kotla, 2018-09-20

A P E L
do mieszkańców Gminy Kotla korzystających z kanalizacji
 
Gmina Kotla przypomina o zasadach i trybie korzystania z  kanalizacji sanitarnej:

- zabronione jest wrzucanie do urządzeń na instalacji wewnętrznej odpadów stałych.

Zastosowanie się do powyższych zaleceń wykluczy możliwość wystąpienia zakłóceń w funkcjonowaniu sieci kanalizacyjnej oraz obniży jej koszty eksploatacyjne.

Informujemy, że odpady wrzucone do kanalizacji sanitarnej często prowadzą do uszkodzenia pomp  w  przepompowniach ścieków. Usunięcie awarii polegające na naprawie pompy lub jej wymianie (w wyniku uszkodzenia) powoduje zwiększenie kosztów utrzymania kanalizacji, co w konsekwencji przekłada się  na wzrost ceny (taryfy) za odprowadzenie ścieków.

                                                                                                        Wójt Gminy Kotla
                                                                                                      Łukasz Horbatowski

 

Podaruj dom… zyskaj przyjaciela!

wtorek, 14 sierpnia 2018 14:01

Dzięki uchwale podjętej przez Radę Gminy Kotla w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kotla, rusza kampania adopcyjna pn. „Podaruj dom… zyskaj przyjaciela!”.

Kampania ma na celu jak najszybsze znalezienie domu dla zwierzęcia, które zostało wyłapane na zlecenie Gminy Kotla i obecnie przebywa w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Żukowickiej 1A w Głogowie.

Nowy właściciel psa powinien zgłosić się do tut. Urzędu w okresie nie dłuższym niż 1 miesiąc po zawarciu umowy adopcyjnej ze schroniskiem, w celu zawarcia umowy rekompensaty. Rekompensata wynosi 550 zł i stanowi jednorazowy zwrot kosztów utrzymania psa. Nowy właściciel w terminie 6 miesięcy od podpisania umowy rekompensaty powinien przedstawić faktury i rachunki związane z utrzymaniem adoptowanego psa (zakup karmy; zakup akcesoriów, tj. smycz, obroża, legowisko, miska; zakup budy dla psa, usługi weterynaryjne).

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 768318361 wew. 47.
 
Poniżej psiaki objęte kampanią adopcyjną (po kliknięciu większe zdjęcia)
 
       

Złożenie wniosku na remont domku letniskowego w Głogówku.

czwartek, 11 lutego 2010 15:09
-

Wójt Gminy Kotla informuje, że w dniu 22 stycznia br. Gmina Kotla złożyła wniosek o dofinansowanie wkładu własnego projektu pn. „Remont domku letniskowego w Głogówku

Więcej…
 

Wniosek GOKiS w Kotli o dofinansowanie "Święta Plonów..."

czwartek, 11 lutego 2010 14:26
-
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli w dniu 22 stycznia br. złożył wniosek o dofinansowanie organizacji „Święta Plonów i Kultury Wsi Polskiej- imprezy kulturalno- rekreacyjnej w Gminie Kotla."
Więcej…
 

XXXIX Sesja Rady Gminy

środa, 10 lutego 2010 10:23
-

Zapraszam na obrady XXXIX sesji Rady Gminy Kotla, które odbędą się w dniu 11 lutego br. o godz. 13.00 w sali narad w Urzędzie Gminy Kotla.

Więcej…
 

Pierwszy tydzień ferii z GOKiS-em

wtorek, 09 lutego 2010 12:50
-

 Za nami pierwszy tydzień ferii zimowych. Zajęcia w GOKiS odbywają się 6 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 20:00 oraz w soboty w godzinach 16:00 – 20:00.

Więcej…
 

Obwieszczenie

wtorek, 02 lutego 2010 02:00
-

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek: EnergiiPro S.A. O/Legnica, ul. Partyzantów 21, 59-220 Legnica w imieniu której działa Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowe ELprojekt Sp. z o.o., ul. Wolbromska 92A, 60-167 Poznańw sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej: budowę linii napowietrznej nN-0,4 kV dla zasilania budynków jednorodzinnych, działki nr 1320/7, 1320/8, 1320/2, 1005, 1006 obręb Kotla, Gmina Kotla.

Zobacz obwieszczenie w formacie pdf.

 

Obwieszczenie

piątek, 29 stycznia 2010 16:18
-

Zgodnie z art. 63 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) w związku z §3 ust 1 pkt 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz ...
Czytaj całość

 

Informacja

czwartek, 28 stycznia 2010 21:59
-

   Image       Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania za pośrednictwem Biura Zarządu Stowarzyszenia
Informuje o posiedzeniu Rady zwołanym w celu oceny zgodności złożonych wniosków z Lokalną Strategią Rozwoju oraz ich oceny pod względem spełniania lokalnych kryteriów wyboru. 
Czytaj całość     *.pdf

 

Informacja w sprawie przeniesienia Składnicy Akt Agencji Nieruchomości Rolnych

czwartek, 28 stycznia 2010 12:40
-

     Administracja Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa w Legnicy, działając w imieniu Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego we Wrocławiu uprzejmie informuje,

Więcej…
 

Obwieszczenie

czwartek, 28 stycznia 2010 12:17
-

    Zgodnie z art.64 ust.1 pkt 1,ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczestwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz 1227 z pózn. zm.), w związkuz art. 49 ustawy 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 200 r. Nr 98, poz 1071  z pózn. zm.) zawiadamiam, 
Czytaj całość    *.pdf

 

Dzień Babci i Dziadka w przedszkolu

wtorek, 26 stycznia 2010 11:46
-

ImageDnia 22 stycznia 2010r. z okazji dnia Babci i Dziadka Przedszkolaki z Przedszkola Publicznego w Kotli przygotowały „Jasełka” na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 następna > ostatnia >>