Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-16:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-15:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


Głogów e-kalendarz, wydarzenia


Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG

Inwestycje w Gminie Kotla - film na youtube

Gmina Kotla 2010-2013 - film na youtube

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna Gmina Sfera społeczna

Sfera społeczna

-
Demografia, Rynek pracy, Bezrobocie, Ochrona zdrowia i opieka społeczna, Oświata i wychowanie, Kultura, Sport, Gospodarka mieszkaniowa, Bezpieczeństwo publiczne

Podstawowe dane o ludności.

Podstawowymi miernikami charakteryzującymi zbiorowość ludzką jest jej liczebność i rozmieszczenie. Gmina wiejska Kotla 31 grudnia 2004 roku liczyła 4066 mieszkańców. Zamieszkiwało ją 2004 mężczyzn oraz 2062 kobiety. Współczynnik feminizacji, to jest stosunek liczby kobiet na 100 mężczyzn wynosi 103 i jest zbliżony zarówno do średniej dla powiatu głogowskiego – 105 jak i do wartości charakteryzującej województwo dolnośląskie – 108. Na 1 km² powierzchni gminy przypada 32 mieszkańców. Gęstość zaludnienia jest więc sześć razy niższa od średniej dla powiatu i blisko 5 razy niższa od średniej dla województwa (odpowiednio 198 i 145 osób/km²). Współczynnik występujący w gminie Kotla jest jednak charakterystyczny dla gmin wiejskich o niewielkiej liczbie ludności.

Zobacz całą treść Sfera Społeczna w formacie PDF