Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-17:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-14:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

Zajęcia pozaszkolne we Wrocławiu

czwartek, 30 maja 2019 06:47
-
alt23 maja 2019 r. 45 uczniów Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego z oddziałami gimnazjalnymi w Kotli uczęszczających w ramach projektu „Magia nauki” na zajęcia rozwijające z przyrody, matematyki i informatyki oraz dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki i geografii uczestniczyło w wycieczce do Wrocławia.

Podczas wycieczki uczniowie obejrzeli w Muzeum Przyrodniczym wystawy stałe dotyczące takich zagadnień, jak:  „Świat roślin” – wystawa ukazująca przedstawicieli flory wszystkich regionów geograficznych kuli ziemskiej; „Świat zwierząt” - ilustrująca różnorodność świata zwierząt, której  przesłaniem  jest edukacja i zwrócenie uwagi na piękno przyrody; „Owady i człowiek” - przedstawiająca relacje między człowiekiem a owadami, uzupełniona o wybrane zagadnienia i zjawiska charakterystyczne dla tych zwierząt; „Układ kostny kręgowców” - poświęcona układowi kostnemu kręgowców ilustrującą zależności między budową i funkcjonowaniem szkieletu.

Następnie uczestnicy wycieczki zwiedzili Ogród Japoński, gdzie zapoznali się z pracą mistrzów ogrodnictwa, architektów aranżacji kamiennych, architektów ogrodów oraz wielu innych osób, dzięki którym ogród zyskał blask i piękno kultury Japonii.
Natomiast w Ogrodzie Zoologicznym uczniowie mieli okazję  poznać faunę i florę określonych regionów i stref krajobrazowych na różnych wybiegach.  Obserwowali także wybrane grupy zwierząt odwiedzając pawilony tematyczne takie jak: Afrykarium – obiekt prezentujący zwierzęta życiodajnych wód Afryki, pawilon ptaków, pawilon małp, pawilon „KLIMAT, LUDZIE, ZWIERZĘTA” - pierwszy w Polsce i jeden z pierwszych w Europie pawilonów w ogrodzie zoologicznym, gdzie nie ma zwierząt. Są za to ekspozycje multimedialne oraz gry i zabawy edukacyjne pozwalające na poznawanie problemów jakie dotykają Ziemię, wiążących się ze zmianą klimatu.
 
- "Zwiedzanie muzeum przyrodniczego, ogrodu japońskiego i zoologicznego wzbudziło w uczestnikach umiejętność samodzielnego i racjonalnego myślenia przez odkrywanie i przeżywanie. Zajęcia w terenie pozwoliły na integrację młodzieży, rozwój ich zainteresowań w obszarze nauk przyrodniczo -matematycznych poprzez dostrzeganie związku między swoimi codziennymi decyzjami, a stanem środowiska naturalnego. Takie zajęcia prowokują uczniów do aktywniejszej pracy, wnikliwej obserwacji zjawisk zachodzących w przyrodzie. Wrażenia i doświadczenia z wycieczki stanowią  podłoże w nauczaniu różnych przedmiotów"- mówi koordynator szkolny  Barbara Borodaj.

alt

Projekt pn. „Magia nauki” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2014 działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, poddziałanie: 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.


GALERIA ZDJĘĆ (KLIKNIJ)