Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-17:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-14:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

Zajęcia pozaszkolne w Książu

wtorek, 28 maja 2019 07:17
-
alt16 maja  2019 r. 47 uczniów Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego z oddziałami gimnazjalnymi w Kotli uczęszczających w ramach projektu „Magia nauki”  na zajęcia rozwijające z przyrody, matematyki i informatyki oraz dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki i geografii miało okazję uczestniczyć w zajęciach pozaszkolnych w Zamku Książ.

Tam zgłębiali wraz z przewodnikiem zamkowe tajemnice, a wśród nich tajemnice książańskich podziemi, teorie o celu ich powstania oraz tragiczną historię więźniów, których rękami te tunele zostały wydrążone. W  Obserwatorium Sejsmologicznym podczas zajęć z Panem Leopoldem Stempkowskim pt. „Rejestracja fal sejsmicznych i lokalizacja ognisk trzęsień Ziemi” zapoznali się z budową wnętrza Ziemi, poznali aparaturę mierzącą fale sejsmiczne oraz odpowiedź na pytanie „Czego można się dowiedzieć dzięki badaniom sejsmologicznym”. W Palmiarni uczniowie mieli możliwość zapoznać się z  ponad 250 gatunkami roślin, które reprezentują florę różnych stref klimatycznych i różnych kontynentów.

Dzięki zajęciom pozaszkolnym uczestnicy uzupełniali wiadomości zdobyte na zajęciach, a w szczególności zagadnienia związane z mapą, florą na różnych kontynentach, a także z procesami endogenicznymi ( trzęsienia ziemi, płytowa budowa litosfery). Przypomnieli sobie również ważną zasadę podczas rozwiązywania zadań, jaką jest uważne czytanie tekstu i przeanalizowanie informacji w nim zawartych.  Wycieczka będzie wielostronnie wykorzystana, spostrzeżenia zdobyte drogą obserwacji - przetworzone, uporządkowane, uogólnione i utrwalone podczas zajęć.

Projekt pn. „Magia nauki” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2014 działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, poddziałanie: 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.


alt


Zajęcia pozaszkolne w  Książu: