Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-17:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-14:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

Nowa dawka zdjęć z realizacji ciekawych zajęć w ramach projektu „Magia nauki”

poniedziałek, 06 maja 2019 13:20
-
 
altZajęcia w procesie kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów oraz indywidualizacji pracy wśród uczniów SP w Kotli kontynuowane będą do czerwca 2019 r.

Uczniowie podczas realizacji zajęć rozwijających, dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych mają możliwość do:
-    podniesienia kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy,
-    indywidualnego wsparcia w eliminowaniu zdiagnozowanych problemów edukacyjnych,
-    poprawienia komunikacji językowej,
-    rozwijania  umiejętności posługiwania się językiem angielskim w różnych sytuacjach  życiowych,
-    przyswajania podstawowych pojęć i umiejętności matematycznych znajdujących zastosowanie w najprostszych sytuacjach praktycznych,
-    rozwijania zainteresowań matematycznych,
-    rozwijania wrażliwości ekologicznej  i odpowiedzialności za środowisko naturalne,
-   doskonalenia umiejętności przeprowadzania obserwacji i eksperymentów,
-    zdobywania umiejętności porozumiewania się i konstruktywnego rozwiązywania konfliktów z dorosłymi i rówieśnikami.

Projekt pn. „Magia nauki” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2014 działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, poddziałanie: 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

alt

zajęcia z angielskiego


  zajęcia z biologiizajęcia z socjoterapii