Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-17:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-14:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

Magia nauki

wtorek, 05 marca 2019 09:20
-
altProjekt ,,Magia Nauki”  realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kotli kontynuuje cykl spotkań z ludźmi zasłużonymi dla regionu, podejmującymi się nowych wyzwań i mających niesamowite pasje życiowe.
W dniu 28.02.2019 r. sali GOKIS uczestnicy zajęć edukacyjno-zawodowych z doradztwa zawodowego z klas VII i III gimnazjum spotkali się z Grażyną i Stefanem Sroczyńskimi - pasjonatami podróży, którzy odwiedzili wszystkie kontynenty za wyjątkiem Ameryki Północnej.

Podróżnicy przedstawili uczniom niezwykłe miejsca, które odwiedzili, ukazali młodzieży odmienny, od naszych realiów świat, w którym dominuje ubóstwo, brak pożywienia i tak cennej wody.
Oprócz pasji i chęci poznawania nowych, ciekawych miejsc, Państwo Sroczyńscy są inspiratorami wybudowania studni w Afryce, co realizują w projekcie ,,Głogów buduje studnię w Afryce”, do którego uczniowie chętnie przyłączą się, gdyż przedstawione problemy mieszkańców kontynentu afrykańskiego wywołały w nich zadumę i refleksję. 

Projekt pn. „Magia nauki” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, poddziałanie: 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej i współfinansowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

alt