Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-17:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-14:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

Wyjazdy pozaszkolne w maju w ramach Magii nauki

poniedziałek, 28 maja 2018 15:07
-
altW maju odbyły się kolejne zajęcia pozaszkolne w ramach projektu „Magia nauki”

alt

10 maja 2018r. młodzież naszego Gimnazjum Gminnego im. Zagłębia Miedziowego w Kotli” uczestniczyła w wycieczce do Książa. Celem wycieczki było odwiedzenie obserwatorium geofizycznego  Instytutu Geofizyki PAN połączone z zajęciami dot. rejestracji fal sejsmicznych i lokalizacji ognisk trzęsienia Ziemi. Zajęcia zostały przeprowadzone przez kierownika obserwatorium Pana Leopolda Stempkowskiego, a dotyczyły teorii rozchodzenia się fal  sejsmicznych oraz rodzajów tych fal. Ponadto uczniowie zapoznali się z budową wnętrza Ziemi, poznali aparaturę mierzącą fale sejsmiczne oraz krótki rys historii sejsmologii jako nauki. Kolejnym etapem wycieczki było odwiedzenie Zamku Książ, gdzie czekał przewodnik, który poprowadził lekcję muzealną. Lekcja odbyła się w sali zamku, uczniowie najpierw wysłuchali mini wykładu, a potem udali się na zwiedzanie i oglądanie sal wystawowych w muzeum. Na koniec zwiedzania zobaczyli korytarze i tunele wydrążone w skałach w czasie II wojny światowej na potrzeby III Rzeszy. Na terenie zamku uczestnicy podziwiali także ogrody Księżnej Daisy i wykonując pamiątkowe zdjęcia. Po posiłku cała grupa udała się do Palmiarni, gdzie mogli poznać rośliny różnych stref klimatycznych świata. Uczniowie zachwycali się nie tylko egzotycznymi roślinami, ale podziwiali również żółwie i pawie, które były nie lada atrakcją. Cala wycieczka pozwoliła nie tylko odkryć nowe zjawiska przyrodnicze i obserwować przyrodę, ale była ciekawą lekcją historii części naszego województwa.17 maja 2018 r. 46 uczniów Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli uczęszczających  na zajęcia rozwijające oraz dydaktyczno-wyrównawcze z przyrody i matematyki miało okazję uczestniczyć w specyficznym rodzaju zajęć w ExpoloraPark w Wałbrzychu. Dzieci spędzały czas w atmosferze zabawy i nauki, przez którą poprowadził ich nauczyciel animator. Przygotował grupę  do interaktywnego odbioru treści wystawy. Podczas krótkiej lekcji  ”Matematyka w przyrodzie” dzieci próbowały odpowiedzieć na pytania typu „Dlaczego wiele naturalnych wytworów przyrody ma symetryczną budowę”,  „Dlaczego pszczoły dla swojej komórki wybrały kształt sześciokąta foremnego”. Następnie uczestnicy udali się na spacer po wałbrzyskiej starówce.23 maja 2018r. młodzież naszego Gimnazjum Gminnego im. Zagłębia Miedziowego w Kotli uczestniczyła w wycieczce do Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu. Jako pierwsze odbyły się zajęcia dotyczące określania klas czystości wody na podstawie organizmów bezkręgowych. Uczniowie wyławiali organizmy bezkręgowe z pobliskiej rzeki, następnie rozpoznawali gatunki i określali klasy czystości wody, obserwując organizmy pod mikroskopem video stereoskopowym. Następnie w sali laboratoryjnej izolowali barwniki asymilacyjne metodą Krausa i metodą chromatografii bibułowej. Zajęcia laboratoryjne, w których uczestniczyła młodzież pobudzały świadomość na temat problemów przyrodniczych, zachęcały do samodzielnego wyszukiwania przyczyn i przewidywania skutków różnych działań zachodzących w przyrodzie, czy wymuszonych przez człowieka. Na zakończenie odbył się spacer na Wzgórze Rataj w celu rozpoznawania gatunków drzew za pomocą przewodników do rozpoznawania oraz kart pomocniczych.Wycieczki były bardzo udane, ponieważ nie tylko pogoda dopisała, ale wszyscy uczestnicy byli angażowani w różne zadania, towarzyszyło im wiele emocji, co utwierdza nas w przekonaniu, że uczenie się może być ciekawą, a nawet trochę magiczną przygodą. Uczniowie wrócili zadowoleni, z nowymi doświadczeniami i przeżyciami. Zajęcia w terenie prowokują uczniów do aktywniejszej pracy, wnikliwej obserwacji zjawisk matematycznych, biologicznych i chemicznych a zauważalne procesy w przyrodzie są bardziej przyswajalne niż teoria książkowa.

Projekt pn. „Magia nauki” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, poddziałanie: 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej i współfinansowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.