Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-17:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-14:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

Magia nauki - film część 8

poniedziałek, 12 listopada 2018 09:26
-
Zajęcia w ramach "Magii nauki" to nie tylko zajęcia w szkole. Uczniowie mieli możliwość udziału w zajęciach pozaszkolych, które stanowią kontynuację zajęć zaplanowanych w ramach projektu w celu kształcenia kompetencji kluczowych. Zajęcia polekcyjne mają na celu utrwalenie zdobytej wiedzy oraz podniesienie atrakyjności zajęc, co przedłoży się na wzmocnieniu u dziecka motywacji do nauki i poszerzania wiedzy.

Były to takie wyjazdy jak:
- zajęcia w Centrum Edukacji Ekologicznej Salamandra w Myśliborzu,
- zajęcia w ogrodzie japońskim, muzeum przyrodniczym i ogrodzie zoologicznym we Wrocławiu,
- zajęcia w obserwatorium Geofizycznego Instytutu Geofizyki PAN w Książu,
- zajęcia w Parku Nauki i Techniki ExploraPark w Wałbrzychu.
Dwa kolejne wyjazdy zaplanowane sa na wiosnę 2019 r.

KLIKNIJ W OBRAZEK W CELU OGLĄDNIĘCIA FILMU
alt
 


Projekt pn. „Magia nauki” realizowany jest przez Gminę Kotla w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, poddziałanie: 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej i współfinansowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

alt