Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-17:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-14:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

Zajęcia pozaszkolne

piątek, 27 kwietnia 2018 11:38
-
 
altW kwietniu rozpoczęły się wyjazdy uczestników projektu „Magia nauki” na zajęcia pozaszkolne. Uczniowie Gimnazjum Gminnego uczestniczyli w dwóch wyjazdach, a uczniowie Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Kotli w jednym. Kolejne zajęcia już w maju.

alt


46 uczniów Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli uczestniczyło w zajęciach laboratoryjnych i terenowych w Centrum Edukacji Ekologicznej SALAMANDRA w Myśliborzu. Na warsztaty do Myśliborza wyjechali uczniowie uczęszczający na rozwijające oraz wspierające zajęcia przyrodnicze i matematyczne. Podczas zajęć laboratoryjnych uczniowie omawiali temat „Woda podstawą życia – badanie twardości wód” i badali zanieczyszczenia oraz twardość wody różnymi metodami. Zajmowali się również zjawiskiem fotosyntezy i samodzielnie przygotowywali preparaty metodą Krausa. Następnie w ramach zajęć terenowych wszyscy powędrowali do Wąwozu Myśliborskiego na dydaktyczną ścieżkę przyrodniczo-geologiczną.


Uczniowie Gimnazjum Gminnego uczestniczyli w dwóch wyjazdach.
Pierwszy z nich to zajęcia w Muzeum Przyrodniczym, Ogrodzie Japońskim i Ogrodzie Zoologicznym we Wrocławiu. Wyjazd ten przeznaczony był dla  18 uczniów zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z geografii, biologii i chemii. Zwiedzanie muzeum przyrodniczego, japońskiego i zoologicznego pozwoliło na lepsze poznanie nowych, nieznanych jeszcze rzeczy oraz zjawisk a także wyrobiło w uczestnikach umiejętność samodzielnego i racjonalnego myślenia przez odkrywanie i przeżywanie. Zajęcia w terenie pozwoliły na integrację młodzieży, rozwój ich zainteresowań w obszarze nauk przyrodniczych poprzez dostrzeganie związku między swoimi codziennymi decyzjami a stanem środowiska naturalnego. Zajęcia w terenie prowokują uczniów do aktywniejszej pracy, wnikliwej obserwacji zjawisk biologicznych i chemicznych a zauważalne procesy w przyrodzie są bardziej przyswajalne niż teoria książkowa.


24 uczestników zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki miało za to zajęcia w Explora Parku w Wałbrzychu dotyczące twierdzenia Pitagorasa. Uczniowie poznali różne dowody twierdzenia Pitagorasa, również animowane. Mieli też możliwość składania i sklejania brył geometrycznych. Uczestniczyli także w różnych grach i zabawach matematycznych i logicznych. Poprzez eksperymenty i doświadczenia rozwijali swoje umiejętności i wiedzę matematyczną.


Wszystkie te zajęcia pozaszkolne były bardzo udane, ponieważ uczestnicy byli angażowani w różne zadania, towarzyszyło im wiele emocji, co utwierdza nas w przekonaniu, że uczenie się może być ciekawą, a nawet trochę magiczną przygodą.