Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-17:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-14:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

Do szkoły trafiły nowe laptopy

poniedziałek, 18 maja 2020 07:39
-
altGmina Kotla zakupiła 32 laptopy z dostępem do mobilnego Internetu. Sprzęt komputerowy został zakupiony w ramach projektu Zdalna Szkoła realizowanego ze środków europejskich z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.- „Gmina Kotla pozyskała na realizację projektu 60 tysięcy złotych. Zakupiony sprzęt przeznaczony jest dla 29 uczniów i 3 nauczycieli ze szkoły podstawowej”- mówi Kierownik Referatu Rozwoju Gminy i Pozyskiwania Środków  Zewnętrznych Kamila Suchocka-Szperlik. - „Wielu uczniów i nauczycieli nie posiada odpowiedniego sprzętu czy dostępu do internetu, aby móc realizować podstawy programowe. Dlatego postanowiliśmy ubiegać się o środki na ten cel. Po zakończeniu nauki zdalnej, sprzęt będzie w dalszym ciągu wykorzystywany przez szkołę i będzie służył wszystkim dzieciom uczącym się w placówce”- mówi Wójt Gminy Kotla Łukasz Horbatowski.

Sprzęt jest systematycznie przekazywany uczniom i nauczycielom.

alt

Opis projektu:

Gmina Kotla realizuje projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Cel  projektu:

Doposażenie jednostek oświatowych w sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym

Planowane efekty:

32 – liczba uczniów i nauczycieli korzystających podczas nauki zdalnej

Zakupiony sprzęt będzie przeznaczony dla nauki zdalnej dla 29 uczniów i 3 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli działającej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kotli.

Wartość projektu: 60 000 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 50 778 PLN

Wartość dofinansowania 60 tysięcy złotych i stanowi 100% kwoty kwalifikowalnych Projektu. Z pozyskanych środków zakupiono sprzęt dla  29 uczniów i 3 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli.