Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-17:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-14:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

Informacja o wnioskach zakwalifikowanych do dofinansowania

środa, 16 lutego 2011 14:00
-

ImageWójt Gminy Kotla informuje, że w dniu 7 lutego 2011 r. i 14.07.2011 r. Rada Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior - Lokalna Grupa Działania dokonała wyboru projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach w ramach Osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

Wójt Gminy Kotla informuje, że w dniu 7 lutego 2011 r. i 14.07.2011 r. Rada Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior - Lokalna Grupa Działania dokonała wyboru projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach w ramach Osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.
Zakwalifikowane zostały wnioski złożone przez Gminę Kotla na zadanie pn. „Wyposażenie świetlic wiejskich w Kozich Dołach i Zabielu oraz zagospodarowanie terenu przy obu świetlicach” i „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Skidniowie” oraz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kotli na dofinansowanie organizacji „Święto kultury wsi polskiej – impreza rekreacyjna w Gminie Kotla” – w ramach małych projektów oraz na zadanie: „Przebudowa dachu i remont budynku świetlicy wiejskiej w Głogówku wraz z zagospodarowaniem terenu” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.
Zakwalifikowane wnioski zostaną przekazane przez Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior - Lokalna Grupa Działania do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego (małe projekty) oraz do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (Odnowa i rozwój wsi) w celu oceny formalnej i merytorycznej.