Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-17:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-14:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

Od 25 maja ruszają niektóre zajęcia w Szkole Podstawowej w Kotli.

piątek, 22 maja 2020 13:58
-
altOd 25 maja Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli rozpocznie organizację zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w klasach I-III dla tych uczniów, których rodzice wyrazili chęć skorzystania z takiej formy zajęć dla swoich dzieci.  Na dzień dzisiejszy 3 rodziców zadeklarowało, że ich dzieci będą uczestniczyły w zajęciach organizowanych w szkole.

Dodatkowo dla uczniów ze specjalnymi potrzebami zorganizowane będą indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęcia logopedyczne. Chęć uczestnictwa w takiej formie pomocy dla swoich dzieci zadeklarowało 18 rodziców.

Od poniedziałku ruszają również konsultacje szkolne dla uczniów klas VIII w zakresie przygotowania do egzaminu ósmoklasisty. Na chwilę obecną 9 uczniów zgłosiło chęć skorzystania z konsultacji z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.

Wszystkie zajęcia odbywać się będą z zachowaniem wymogów sanitarnych i wewnętrznych procedur bezpieczeństwa na terenie szkoły, uwzględniających wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. Z zajęć organizowanych na terenie szkoły będą mogli skorzystać tylko uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej, po wcześniejszym zmierzeniu im temperatury.

Z uwagi na wymogi sanitarne, które muszą zostać spełnione zgodnie z wytycznymi GIS i MEN, rodzice uczniów klas I-III, którzy chcieliby, aby ich dzieci skorzystały z zajęć organizowanych w szkole, a także rodzice dzieci korzystających z zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz ósmoklasiści chcący skorzystać z konsultacji, proszeni są o wcześniejszy kontakt z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Kotli celem ustalenia szczegółów dotyczących prowadzonych zajęć, harmonogramu i terminów konsultacji.