Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-17:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-14:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

VIII sesja Rady Gminy

środa, 08 maja 2019 08:33
-
altWe wtorek, 7 maja w Urzędzie Gminy Kotla odbyła się VIII sesja Rady Gminy. Przedstawiono na niej sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kotli za 2018 r. w tym opinia Komisji Kultury, Sportu, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych w zakresie zadań statutowych, poziomu i dostępności udzielanych świadczeń.
Kolejnym punktem obrad sesji było sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 rok. Ocena zasobów pomocy społecznej.

Następnie przedstawiono sprawozdanie z realizacji w roku 2018 w Gminie Kotla Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 oraz sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2020.

Na ósmej sesji podjęto uchwały m.in. w sprawach zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kotli, a także określenia zasad rozliczania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, prowadzących zajęcia o różnym wymiarze godzin oraz nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kotli, zasady udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli placówek niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

Warto dodać, że Sesja była transmitowana on-line na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kotli pod adresem: https://kotla.sesja.pl/, a każdą kolejną sesję również można obserwować na stronie Urzędu Gminy w Kotli.