Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-16:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-15:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

Pierwsza Sesja robocza Rady Gminy Kotla

czwartek, 29 listopada 2018 10:54
-
 
altPierwsza Sesja robocza Rady Gminy Kotla.
W dniu 28.11.2018 w Urzędzie Gminy Kotla odbyła się pierwsza robocza sesja nowo zaprzysiężonej  Rady Gminy Kotla kadencji 2018-2023.
Dzień wcześniej odbyły się spotkania komisji stałych Rady, które ukonstytuowały się w następujących składach:              


Komisja Rewizyjna

 1. Halina Bobel                          Przewodnicząca Komisji     
 2. Agnieszka Krupa  członek komisji   
 3. Tadeusz Łotocki  członek komisji
 4. Krystyna Filipowicz  członek komisji
 5. Sylwia Leśniewska  członek komisji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Adam Wawro                               Przewodniczący Komisji
 2. Mirosław Ciunajcius Z-ca Przewodniczącego Komisji 
 3. Grzegorz Gniewosz członek komisji
 4. Piotr Kwiatkowski członek komisji
 5. Iwona Czajkowska-Kurdybała członek komisji
 
Komisja ds. Kultury, Oświaty, Sportu, Zdrowia
i Spraw Socjalnych
 1. Julita Gajdamowicz                      Przewodnicząca Komisji
 2. Krystyna Filipowicz  Z-ca Przewodniczącej Komisji
 3. Tadeusz Łotocki  członek komisji
 4. Adam Wawro  członek komisji
 5. Iwona Czajkowska-Kurdybała  członek komisji
 6. Halina Bobel  członek komisji
 7. Zuzanna Grzesińska  członek komisji

Komisja ds. Budżetu, Gospodarki Komunalnej
i Infrastruktury Gminnej
 1. Grzegorz Gniewosz                       Przewodniczący Komisji
 2. Grzegorz Stroiński  Z-ca Przewodniczącego Komisji
 3. Piotr Kwiatkowski  członek komisji
 4. Agnieszka Krupa  członek komisji
 5. Mirosław Ciunajcius  członek komisji
 6. Zbigniew Szykulski  członek komisji
7 Sylwia Leśniewska  członek komisji