Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-16:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-15:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

Zakończenie Termomodernizacji SP

wtorek, 09 października 2018 11:32
-
altDobiegła końca realizacja II etapu projektu  pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kotli oraz Szkoły Filialnej w Chociemyśli". Prace dotyczyły budynku Szkoły Podstawowej w Kotli i obejmowały: ocieplenie ścian zewnętrznych i dachów wraz z wymianą pokrycia, wymianę drzwi i okien, wykonanie elewacji budynków oraz przyległych zadaszeń i schodów. W ramach poprawy systemu grzewczego wymieniono rury i grzejniki, wymieniono instalację sanitarną, c.o. oraz zamontowano system zarządzania energią. Zakres inwestycji obejmował wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, na dachu szkoły zamontowano 110 paneli fotowoltaicznych. Dla instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody zamontowano powietrzną kaskadową pompę ciepła. Zewnętrzne oprawy oświetleniowe wymienione zostały na oprawy LED.
W ramach zadania ze środków własnych z budżetu gminy wymieniono oświetlenie wewnętrzne, wykonano gruntowny remont pomieszczeń, wykonano nowe posadzki, balustrady schodowe, sale zostały pomalowane, toalety wyremontowane, a boisko przyszkolne zyskało nowe ogrodzenie. Ponadto przebudowano instalację hydrantową w szkole w celu zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego.
Wartość całkowita dla II etapu projektu wyniosła 4 365 146,15 zł.
Całkowita wartość projektu Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kotli oraz Szkoły Filialnej w Chociemyśli" wynosi 6 097 569,26  zł, w tym 3 127 904,34 zł środki z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery budynków Szkoły Podstawowej w Kotli oraz Szkoły Filialnej w Chociemyśli.

W wyniku realizacji projektu osiągnięto dotychczas następujące wskaźniki:
Produktu:
Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 3 011,87 m2
Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 3 szt.
Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła – 3 szt.
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE – 3 szt.
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 1 szt.
Rezultatu:
Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 1 166 GJ/rok
Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 7,2 MWh/rok
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 44,3 Mg CO2/rok

Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 293 317 kWh/rok


alt