Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-16:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-15:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

Zasłużeni dla Gminy Kotla

wtorek, 14 sierpnia 2018 09:39
-
altZnani i lubiani, zaangażowani w życie gminy, zawsze otwarci i chętni do pomocy. Mowa o Pani Barbarze Kobieli, Panu Tadeuszu Jańczaku i Panu Lubomirze Matyjczaku, to właśnie oni podczas wczorajszej Sesji Rady Gminy Kotla otrzymali tytuł „Zasłużony dla Gminy Kotla”.  Z wnioskiem o nadanie tytułu wystąpił Wójt Gminy Pan Łukasz Horbatowski. Odznaczone osoby zostały wskazane przez Grupę Doradczą Wójta ds. Odznaczeń.

Tytuł ten jest wyrazem szczególnego wyróżnienia i uznania Rady Gminy Kotla. Odznaczenie jest nadawane osobom szczególnie zasłużonym, na zasadach określonych Statutem Gminy. Tytuł ma formę Aktu nadania oraz medalu pamiątkowego, które wręczyli Zasłużonym Przewodnicząca Rady Gminy wraz z Wójtem.

Nadanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Kotla” jest wyrazem uznania, szacunku i podziękowania za współpracę, pełną zaangażowania pracę i działalność na rzecz rozwoju Gminy”  -  przekazała Halina Przybylska Przewodnicząca Rady Gminy Kotla.   

Uhonorowani tytułem dziękowali za odznaczenie i podkreślali, że wyróżnienie jest dla nich motywacją do dalszej pracy na rzecz naszej gminy.

Wszystkim odznaczonym gratulujemy!


Pani Barbara Kobiela znana jest jako nauczyciel ale również lokalny lider, który wspiera działalność  kół gospodyń wiejskich, zespołów folklorystycznych, jednostek osp, a także pamięta o dzieciach i młodzieży. To dzięki temu, że Pani Basia prężnie działa w lokalnych stowarzyszeniach, pisze liczne wnioski o dofinansowania mieszkańcy gminy mają okazję brać udział w ciekawych przedsięwzięciach, członkowie zespołów folklorystycznych się szkolą, a dzieci i młodzież bawią i edukują. To za sprawą Pani Basi utworzono w ubiegłym roku 3 młodzieżowe drużyny pożarnicze, dla których w bieżącym roku dzięki kolejnemu projektowi zostanie zakupiony sprzęt do ćwiczeń oraz mundury. Pani Basia za swoją pracę zawodową i społeczną otrzymała liczne nagrody i dyplomy uznania. W 2016 r. została uhonorowana „Kryształową Koniczyną” jako najaktywniejszy lider pracujący na rzecz społeczności wiejskiej. Przez kilka kadencji, w tym obecną pełni funkcję radnej Rady Gminy Kotla, ponadto jest przedstawicielem organizacji pozarządowej w Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym oraz członkiem Grupy Doradczej ds. Kultury działającej przy Wójcie Gminy Kotla.

Pana Tadeusza Jańczaka wszyscy znają z otwartości i chęci niesienia pomocy.  Z terenem Gminy Kotla związany jest od 1970 r. Jako młodzi mieszkańcy Grochowic wraz żoną Krystyną nawiązali kontakt z młodzieżą zrzeszoną w Ludowym Zespole Sportowym i Związku Młodzieży Wiejskiej. Na prośbę młodzieży Pan Tadeusz reaktywował Klub Książki i Prasy Ruch. Klub stał się prężnym ośrodkiem kultury nie tylko w Grochowicach, ale i w całej Gminie Kotla. Tu narodziła się idea Stachuriady, sztandarowej imprezy kulturalnej w naszej gminie, która corocznie odbywa się na grochowickiej polanie i w organizacji której Pan Tadeusz aktywnie uczestniczy jako mieszkaniec Grochowic, a także jako członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Grochowicach. Jako prezes OSP w Grochowicach wspólnie z druhami doprowadził do rozbudowy remizy strażackiej w Grochowicach, którą w dużej mierze wykonali sami druhowie, w tym Pan Tadeusz.  Przez trzy kadencje był radnym Rady Gminy Kotla, aktualnie jest Honorowym członkiem OSP Grochowice, członkiem Grupy doradczej ds. Odznaczeń działającej przy Wójcie Gminy Kotla. Zajmuje się również od lat swoją pasją, tj. hodowlą gołębi sportowych. Za zasługi dla gołębiarstwa sportowego Pan Tadeusz Jańczak został odznaczony Srebrną Odznaką nadaną przez Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych  Zarząd Okręgu w Zielonej Górze.

Pan Lubomir Matyjczak z terenem Gminy Kotla związany jest od 1971 r. W rolnictwie państwowym pracował do 1979 r. Od 1979r. pracował w Spółdzielni Produkcyjnej na stanowisku prezesa tej spółdzielni. Pan Lubomir oprócz pracy na rzecz rolnictwa wspierał działalność sportową na terenie Gminy, za co otrzymał wiele wyróżnień i odznaczeń. Obecnie jest na emeryturze jednak nadal udziela się społecznie, wspierając działalność sportową na terenie Gminy Kotla oraz będąc członkiem Grupy Doradczej ds. Gospodarczych działającej przy Wójcie Gminy Kotla. Za osiągnięcia w pracy zawodowej i działalność społeczną został odznaczony m. in. odznaką „Zasłużony Pracownik Rolnictwa” nadaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki  Żywnościowej, „Brązowym Krzyżem Zasługi” nadanym Uchwałą Rady Państwa, medalem 40 – lecia Polski Ludowej nadanym Uchwałą Rady Państwa, „Brązową Honorową Odznaką  LZS” nadaną przez Prezydium Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia LZS za zasługi dla rozwoju kultury fizycznej i turystyki na wsi, „Srebrną Honorową Odznaką  LZS” nadaną przez Prezydium Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia LZS za zasługi dla rozwoju kultury fizycznej i turystyki na wsi oraz „Złotą Odznaką Honorową”  nadaną przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej.

Wśród „Zasłużonych dla Gminy Kotla” są jeszcze: Bronisława Zapotoczna, Zygmunta Gela, Nina Grabowska, Tadeusz Łotocki , Marianna Stachurska, Ryszard Bakinowski, ś.p. Wojciech Jemioło,  ś.p. Aleksander Ratajek i ś.p. Józef Marciniak.