Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-16:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-15:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

AKTYWNI SENIORZY

czwartek, 05 lipca 2018 07:02
-
altW Grochowicach powstało Centrum Aktywności Senioralnej (CAS) w ramach projektu realizowanego przez Fundację Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej z siedzibą w Głogówku w gminie Kotla. Projekt pn. „Inkubator Aktywności Senioralnej” dofinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 zakłada utworzenie dwóch CAS na terenie powiatu głogowskiego: w Głogowie i Grochowicach. Koordynatorem projektu jest Pani Ilona Maksymów, Prezes Fundacji IRES.
Wśród celów projektu jest rozwój i upowszechnienie usług społecznych, popularyzacja działań pomocowych i wolontariatu, podniesienie jakości życia uczestników projektu, którzy tworzą też grupę asystentów świadczących usługi wspierające dla seniorów zgromadzonych w CAS. CAS w Grochowicach opracowało swój Program pn. „Aktywny Senior”. Seniorzy będą uczestniczyć w warsztatach edukacyjnych, sportowych i wyjazdach kulturalnych od lipca do grudnia 2018 r. Będą to warsztaty ceramiczne, kulinarne z elementami carvingu, rękodzieło z wikliny papierowej, aerobik, akademia urody, a także wyjazd do teatru i rejs statkiem po Odrze. Wiejski Dom Kultury w Grochowicach zatętni życiem.