Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-16:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-15:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIE - "JAK OPIEKOWAĆ SIĘ OSOBA STARSZĄ W DOMU?"

wtorek, 10 kwietnia 2018 11:07
-
altDyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotli serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Kotla do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu:

„JAK OPIEKOWAĆ SIĘ OSOBĄ STARSZĄ W DOMU?”

Szkolenie jest organizowane przez GOPS w Kotli w porozumieniu z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej we Wrocławiu.
Planowany termin szkolenia 05 czerwca 2018r. w godzinach od 9.30 do 13.30. Szkolenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kotla.

Informujemy, że szkolenie planowane jest dla 25 osób i liczba miejsc jest ograniczona. W przypadku większej liczy chętnych do udziału osób zostanie utworzona lista rezerwowa. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu mogą zgłaszać się osobiście do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotli przy ul. Krzyckiej 2, w terminie do dnia 30.04.2018r.

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.
Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

•    fizjologiczne starzenie się organizmu człowieka (zmiany fizyczne, psychiczne i umysłowe związane z wiekiem, w zakresie układu pokarmowego, sposoby rozpoznawania pierwszych objawów choroby, np. zaburzeń pamięci, depresji, itp.),
•    główne problemy związane z zapewnieniem osobom starszym opieki w domu oraz sposoby ich rozwiązywania/ zapobiegania im z uwzględnieniem rodzaju niesprawności
(fizyczna, umysłowe – zaburzenia psychiczne, zaburzenia pamięci, itp.),
•    metody skutecznej pielęgnacji (zagadnienia związane z dbaniem o higienę osobistą, karmieniem, pomoc w przemieszczaniu się) i dbanie o dietę osób niesamodzielnych,
•    aranżacja przestrzeni w domu stosowne do potrzeb niesamodzielnej osoby starszej z uwzględnieniem rodzaju niesprawności,
•    zasady opieki nad osobą z zaburzeniami o charakterze otępieniem (symptomy, typowe zachowania – możliwości reagowania, podstawowe zasady opieki, tworzenie bezpiecznego i przyjaznego osobie chorej środowiska, postępowanie z zaawansowanym stadium otępienia),
•    metody wspomagające opiekunów w organizacji dnia osoby niesamodzielnej – w jaki sposób zorganizować dzień, w jaki sposób umożliwić podopiecznemu codzienną aktywność i kontakty z innymi ludźmi, jak wypełnić czas osobie niepełnosprawnej czy przewlekle chorej (umożliwienie choremu maksymalnej samodzielności). Metody skutecznej komunikacji z niesamodzielną osobą starszą (utrzymanie kontaktu emocjonalnego),
•    wykorzystanie sprzętu wspomagającego codzienną opiekę nad starszą osobą niesamodzielną (rodzaje sprzętów, ich dostępność na rynku, koszt, itp.),
•    opiekun osoby starszej – skutki psychologiczne i fizyczne długotrwałej opieki nad bliskim. Istniejące możliwości uzyskania wsparcia i pomocy dla opiekuna nieformalnego.

 Serdecznie zapraszamy !!!