Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-16:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-15:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

Nabór dzieci do Projektu „Umiem pływać”

wtorek, 20 lutego 2018 15:14
-
altGminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli prowadzi zapisy dzieci do Projektu „Umiem pływać”

Projekt powszechnej nauki pływania „UMIEM PŁYWAĆ” jest adresowany do uczniów klas I – III szkoły podstawowej. Udział w projekcie jest bezpłatny. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania.

Ilość uczestników: 15 dzieci
Ilość wyjazdów: 10 (po 90 min. zajęć na basenie, w sumie 20 godzin dydaktycznych nauki pływania)
Okres trwania projektu: od 19 marca do 28 maja 2018 r.
Wyjazdy na basen będą odbywać się w poniedziałki o godzinie 14.00 spod Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kotli, powrót ok. godziny 17.15.
 
Zapisy pod nr tel. 76 8 318 388, decyduje kolejność zgłoszeń, ilość miejsc ograniczona.

Warunkiem udziału dziecka w programie jest uzyskanie pisemnej zgody rodzica lub prawnego opiekuna na udział dziecka w zajęciach sportowych na basenie (zgodę należy pobrać w GOKiS, ul. Głogowska 90 lub poniżej). Brak pisemnej zgody, oznacza brak możliwości wzięcia udziału w projekcie!

UWAGA!
W projekcie nie mogą brać udziału dzieci, które brały udział w poprzednich edycjach programu „Umiem pływać”.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli zapewnia opiekuna na czas trwania wyjazdu. Dolnośląska Federacja Sportu we Wrocławiu zapewnia: instruktora, wejściówki na basen, ubezpieczenie, transport na basen. Gmina Kotla pokrwa częściowo koszt transportu na basen.


Główne cele projektu:
•    upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
•    nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
•    profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
•    zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, w tym alkoholizmowi, poprzez organizację zajęć sportowych dla uczniów,
•    efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
•    wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie projektem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie wybudowano krytej pływalni,
•    edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.

alt Oświadczenie rodziców


alt