Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-16:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-15:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

WALNE ZGROMADZENIE GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ w KOTLI

czwartek, 08 lutego 2018 09:17
-
altWójt Gminy Kotla Łukasz Horbatowski informuje, że dnia 7 lutego br. w Zabielu odbyło się Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej. Na spotkanie przybyło 18 członków spółki, Radny Powiatu Głogowskiego Pan Jan Baraniecki, Sekretarz Gminy Kotla Pani Ewa Konarska-Jóźwiak, przedstawiciel Nadzoru Wodnego Wschowa Pani Anna Kłosowska oraz pracownicy Urzędu Gminy Kotla Pani Joanna Kotala oraz Pani Emilia Nadolska.
Walne zgromadzenie poprowadził Prezes Gminnej Spółki Wodnej Pan Jacek Wołoszyn. Podczas zgromadzenia zatwierdzono sprawozdanie za 2017 r., udzielono absolutorium Zarządowi Gminnej Spółki Wodnej oraz ustalono plan pracy i budżet na 2018 r. Składka członkowska w 2018 r. wynosi 5 zł od 1 hektara fizycznego użytków rolnych (przy zaokrągleniu do pełnych zł).
W 2017 roku Gminna Spółka Wodna pozyskała dotację na konserwację melioracji wodnych szczegółowych w kwocie 23 900 zł z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz 13 106,88 zł z budżetu Gminy Kotla. Łącznie GSW w Kotli w 2017 r. wykonała konserwację rowów szczegółowych na odcinku 3,68 km za kwotę 42 268,95 zł.