Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-16:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-15:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


Głogów e-kalendarz, wydarzenia


Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG

Inwestycje w Gminie Kotla - film na youtube

Gmina Kotla 2010-2013 - film na youtube

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

Chodnik w Moszowicach gotowy

piątek, 17 listopada 2017 10:18
-
altZakończyła się budowa chodnika w Moszowicach wzdłuż drogi wojewódzkiej. Chodnik powstał na odcinku 517 metrów, zostały wykonane zjazdy oraz sieć kanalizacji deszczowej, rów wyłożono częściowo ażurami w celu wzmocnienia skarp, a także zamontowano nowe wiaty przystankowe. Zadanie realizowane było w partnerstwie z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu, która partycypowała w kosztach inwestycji.
Całość robót to koszt blisko 840 tys. zł, z czego 619 820 zł pochodzi z budżetu Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem DSDiK. Koszt opracowanej dokumentacji projektowej dla zadania wyniósł 40 959 zł i po połowie został sfinansowany przez Gminę Kotla i DSDiK.

- Rozmowy z DSDiK trwały kilka lat, ale było warto. Mieszkańcy praktycznie na każdym zebraniu zgłaszali potrzebę budowy chodnika, ze względu na niebezpieczeństwo poruszania się poboczem. Przy drodze znajdują się dwa przystanki autobusowe, z których codziennie do szkoły odjeżdżają i przyjeżdżają dzieci. Mieszkańcy bali się również chodzić poboczem na cmentarz – przekazuje Wójt Gminy Kotla Łukasz Horbatowski – Wszystkie te problemy zostały już rozwiązane - dodaje wójt..

Gmina posiada również gotową dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy chodnika w Sobczycach, wzdłuż drogi wojewódzkiej. Wartość  inwestycji  wg kosztorysu  inwestorskiego  wynosi 1 067 912,75 zł brutto. W dniu 25.08.2017 r. Gmina złożyła ponownie wniosek do DSDiK o ujęcie zadania w planie zadań drogowych.