Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-16:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-15:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


Głogów e-kalendarz, wydarzenia


Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG

Inwestycje w Gminie Kotla - film na youtube

Gmina Kotla 2010-2013 - film na youtube

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

INFORMACJA

wtorek, 24 października 2017 07:51
-

         W związku ze zgłoszeniami szkód przez mieszkańców Gminy Kotla  wywołanymi silnym wiatrem w dniu 05.10.2017 r. Urząd Gminy Kotla informuje że, niezwłocznie po zdarzeniu przeprowadzano wizje lokalne mające na celu ocenę skali powstałych strat.
         Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji pismem nr  DOLiZK-IV-775-10/2017 z dnia 17.08.2017 r. wprowadził  zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

 Zgodnie z tymi zasadami oraz z pismem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pismem nr  DOLiZK-II-775-18/2017 z dnia 06.10.2017 r. pomoc może być udzielona jeśli procentowy udział zniszczenia lub uszkodzenia budynku w wyniku wichury jest nie mniejszy niż  5% jego całkowitej wartości i może być  przyznawana na wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych rodzin lub osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty w gospodarstwach domowych i znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne.

  

 

Wójt Gminy Kotla

            /-/

Łukasz Horbatowski