Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-16:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-15:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


Głogów e-kalendarz, wydarzenia


Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG

Inwestycje w Gminie Kotla - film na youtube

Gmina Kotla 2010-2013 - film na youtube

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOTLA

piątek, 07 kwietnia 2017 12:21
-

Wyniki konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży w 2017 roku.

Działając na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.) Wójt Gminy Kotla ogłasza, że w związku z ogłoszonym w dniu 10 marca 2017 roku otwartym konkursem ofert na wykonanie zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci  i młodzieży wpłynęły 2 oferty:

1) Stowarzyszenie ‘Grochowice – Zdrój” z siedzibą w Grochowicach 102, 67-240 Kotla – 34 punkty
2) Klub Sportowy Lotka Głogów  z siedzibą przy ul. Matejki 7/7, 67-200 Głogów – 17 punktów.
Wybrano ofertę złożoną przez Stowarzyszenie ‘Grochowice – Zdrój”, wysokość przyznanej dotacji – 700,00 zł.